• Jan- Petersen Strasse 14 - 18 Berlin

Категории => Регистър

Как да отворя редактора на системния регистър в Windows 11?

Windows 11 идва с много настройки и Windows Registry управлява всички. Всеки параметър, който виждате в Windows, че настройките са съхранени в системния регистър. Ето защо несъзнателното редактиране н...

Как да отворите редактора на системния регистър в Windows 11 /10 /8 /7?

Как да получа достъп до системния регистър на компютър с Windows? Как да отворя регистъра? Регистърът на Windows е йерархична база данни, която съхранява настройките на ниско ниво на операционната сис...

Как да добавите почистване на диска към контекстно меню на устройство в Windows 10?

Покрити теми Какво представлява инструментът за почистване на диска в Windows 10? Какво е смисълът на съхранение в Windows 10? Как да добавя почистване на диска към контекстно меню на устр...

КОРЕКЦИЯ: Липсва визуализация на изображението от контекстното меню в Windows 10

Ако работите с много снимки ежедневно, трябва да използвате функцията за визуализация в Windows 10, за да сортирате бързо снимките. По подразбиране в Windows 10 приложението Снимки е зададено като пре...

КОРЕКЦИЯ: Нова опция липсва в менюто с десен бутон на Windows 10

Липсва ли опцията „Нова папка“, когато щракнете с десния бутон върху работния плот на Windows 10? Ако отговорът ви е „Да“, ще забележите, че дори не можете да създадете подпапка, което означава, че щр...

Как да попречим на потребителите да променят тапета на работния плот на Windows 10/8/7?

Човек може да инсталира нова тема на вашия компютър с Windows 10/8/7, като кликне два пъти върху .deskthempack файл. Можете обаче да спрете потребителите да променят темите в Windows 10/8/7 с помощт...

КОРЕКЦИЯ: опция (елемент от менюто) липсва в контекстното меню с десен бутон на мишката в Windows 10

Контекстното меню с десен бутон е ценна опция за всяка версия на операционната система Windows, включително Windows 10. Можете да изпълнявате различни задачи, като щракнете с десния бутон върху свобод...

Как да зададете раздел по подразбиране за диспечера на задачите в Windows 10?

С Windows 10, версия 1903 (известен също като 19H1), Microsoft добави функция за задаване на раздел по подразбиране в Windows 10 Task Manager. По подразбиране, когато отворите диспечера на задачите Wi...

Как да активирате или деактивирате контекстното меню с десен бутон в менюто Старт на Windows 10?

Опцията за щракване с десен бутон е удобна за Windows 10. Тя повишава производителността на операционната система Windows. Щракването с десния бутон върху фиксирано приложение или програма ви позволяв...

КОРЕКЦИЯ: Щракнете с десния бутон не работи или отговаря в менюто Старт или бутона Старт на Windows 10

Контекстното меню с десен бутон е много полезно. Почти всички потребители на компютри използват контекстното меню с десен бутон всеки ден. Без контекстното меню с десен бутон не можем да работим свобо...